Spain at Euro 2008

euro 2008

Taxonomy upgrade extras: 

Euro 2008

Taxonomy upgrade extras: 

Euro 2008

Taxonomy upgrade extras: 

Fernando Wins Euro 2008

Fernando Torres Celebrates winning Euro 2008 with his Spanish teammates!

More Pics from Euro 2008

Taxonomy upgrade extras: